การเรียนว่ายน้ำในเด็กเล็กเป็นหนึ่งในหัวข้อที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านลังเลว่าจะเป็นหรือไม่ในการส่งเจ้าตัวเล็กไปเรียน วันนี้เราเลยเอาประโยชน์ในการเรียนว่ายน้ำในเด็กเล็กมาฝากกันค่ะ

จริง ๆ แล้วการเรียนว่ายน้ำเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ถ้ามีโอกาสให้เจ้าตัวเล็กได้เรียนตั้งแต่ยังเล็กก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะการว่ายน้ำช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในเด็กเล็กได้ครบทั้งด้านสมองและร่างกายเลยล่ะ

ประโยชน์ต่อพัฒนาการทางร่างกาย

การว่ายน้ำจะทำให้เด็ก ๆ ใช้พลังงานมากกว่าการเคลื่อนไหวบนบกประมาณ 4 เท่า เพราะร่างกายจะต้องเคลื่อนไหวภายใต้แรงต้านของน้ำ ขั้นตอนนี้เองที่ทำให้เจ้าตัวน้อยใช้กล้ามเนื้อได้ครบทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก การให้เด็กได้ออกกำลังแบบนี้จะช่วยให้เขาควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวเอง เช่น การนั่ง เดิน ยืน ได้ดีและมั่นคงกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนว่ายน้ำ

ประโยชน์ต่อพัฒนาการด้านสมอง

สมองของเด็กช่วงแรกเกิดจนถึงสามขวบเป็นช่วงที่มีพัฒนาการค่อนข้างสูง ร่างกายจะมีการสร้างเซลล์สมอง เครือข่ายเส้นใยประสาทและจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ ขึ้นมาจำนวนมาก การเรียนว่ายน้ำที่ทำให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเซลล์ประสาทเหล่านี้ได้ดีขึ้น ซึ่งการที่เซลประสาทมีปริมาณมากขึ้นก็จะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน การสื่อสาร และการปฎิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ประโยชน์ด้านการเข้าสังคมและความมั่นใจในตัวเอง

มีผลวิจัยยืนยันว่าการว่ายน้ำช่วยพัฒนาทั้ง EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) และ IQ (ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา) ให้เด็กได้ ประกอบกับในการเรียนว่ายน้ำย่อมเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครูผู้สอน หรือหากเป็นเด็กโตและเรียนว่ายน้ำรวมกับเด็กคนอื่น ๆ ก็จะมีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในชั้นเรียนเดียวกันก็จะยิ่งช่วยให้เด็กเรียนรู้วิธีการเข้าสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น 

ในขณะเดียวกันการมีปฏิสัมพันธ์ก้บผู้อื่นตั้งแต่ยังเล็กก็จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่เด็กได้ โดยมีการศึกษาพบว่าเด็กที่เรียนว่ายน้ำจะมีทักษะในการเข้าสังคมได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียน ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีโอกาสมองเห็นคุณค่าในตนเองได้ดีกว่าอีกด้วย

เห็นไหมคะว่าการเรียนว่ายน้ำในเด็กตั้งแต่ยังเป็นทารกเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มาก ๆ เลย สิ่งสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่จะต้องเลือกที่เรียนที่เหมาะกับเด็กในวัยนี้เท่านั้นเอง เพราะครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีสถานที่สอนที่เหมาะสมนั้นมีผลต่อเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าตัวเล็กนั่นเองค่ะ